Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
94 posty 651 komentarzy

Magia i Luxus Natury

Magia i Luxus Natury - Piszę, fotografuję, filmuję dslr, interesuję się ekologią i naturalnymi terapiami, kocham piękno przyrody.

Minister Szejnfeld przesyła ustalenia KSF w sprawie parabanków!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przedstawiam wam świeżo otrzymane od Pana Ministra Szejnfelda ustalenia Komitetu Stabilności Finansowej i rekomendowane działania w odniesieniu do instytucji parabankowych. Zgłaszajcie swoje uwagi i opinie...

W związku z trudną sytuacją klientów firmy Amber Gold i potencjalnym zagrożeniem powtórzenia się podobnej sytuacji w przyszłości, na posiedzeniu 16 sierpnia 2012 KSF przeanalizował otoczenie prawne i mechanizmy funkcjonowania instytucji parabankowych.

1. Instytucje parabankowe nie działają w oparciu o reguły Prawa bankowego, oferując usługi i produkty finansowe podobne do usług bankowych, oraz funkcjonują w obszarze nie objętym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

2. W instytucjach parabankowych może występować wysokie ryzyko utraty środków finansowych powierzonych tym instytucjom przez klientów. Stopień ryzyka związanego z działalnością tych instytucji wynika przede wszystkim z:

a. braku uregulowań prawnych w zakresie nadzoru finansowego nad działalnością instytucji,

b. braku kapitału adekwatnego do skali prowadzonej działalności,

c. braku wiarygodnego systemu gwarancji lub instytucji gwarantujących wypłatę powierzonych środków (w sektorze bankowym taką funkcję pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny),

d. częstego braku bieżącej i adekwatnej sprawozdawczości finansowej,

e. nieprzejrzystej struktury właścicielskiej oraz zarządczej, skutkującej niemożnością ustalenia podmiotów lub osób odpowiedzialnych za zarządzanie powierzonymi środkami,

f. zespołu innych cech, które powinny być brane pod uwagę, jako sygnały ostrzegawcze, przez osoby powierzające środki instytucjom innym niż banki:

- stopy zwrotu z powierzonych środków dużo wyższe niż przeciętne,

- długi okres działania bez należytego nadzoru oraz brak możliwości kontrolowania przez nadzór powiązanych instytucji,

- znamiona działania na niekorzyść spółki przez członków zarządu lub przez powiązane z nimi podmioty,

- bardzo wysokie oprocentowanie udzielanych kredytów.

Lista rekomendacji

W związku z koniecznością neutralizacji zagrożeń dla klientów oraz dla systemu finansowego jakie wynikają z działalności instytucji parabankowych, KSF rekomenduje podjęcie następujących działań:

1. Zmiana regulacji prawnych dających organom państwa zwiększone kompetencje nad funkcjonowaniem parabanków.

2. Przyjęcie zasady wzmożonej kontroli przez służby skarbowe i służby Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wobec podmiotów, które znajdują się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Wprowadzenie sankcji za brak aktualnego sprawozdania finansowego instytucji oferującej usługi finansowe w Krajowym Rejestrze Sądowym w
postaci:

a. możliwości traktowania tego faktu jako przesłanki umieszczenia podmiotu na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego

b. przyspieszenia postępowania zmierzającego do wykreślenia podmiotu parabankowego z KRS.

4. Wprowadzenie mechanizmów utrudniających lub ograniczających reklamę dla podmiotów umieszczonych na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Zasady takie mogłyby zostać wpisane m.in. do kodeksów dobrych praktyk obowiązujących wydawców i właścicieli mediów.

5. Zacieśnienie współpracy i wymiana informacji pomiędzy MF, NBP, KNF i UOKiK w zakresie identyfikacji podmiotów prowadzących działalność parabankową oraz zwiększenie uprawnień interwencyjnych UOKiK.

6. Upowszechnienie listy ostrzeżeń publicznych w mediach realizujących misję

publiczną.

7. Podjęcie działań edukacyjnych dotyczących relacji klient – instytucja parabankowa, w których kluczową rolę odgrywać powinny media i system edukacji.

Niezależnie od podjęcia wyżej wymienionych działań należy mieć świadomość, że rozwiązania prawne czy instytucjonalne nie są w stanie zapobiec wszystkim nieuczciwym działaniom osób wykorzystujących brak właściwej wiedzy u klientów instytucji parabankowych. Wobec tego niezbędne jest istotne podwyższenie sankcji karnych odstraszających podmioty oferujące usługi finansowe bez odpowiedniego zezwolenia. Wobec powyższego KSF rekomenduje podjęcie działań mających na celu istotne podwyższenie sankcji karnych za:

a. prowadzenie działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia (takiej jak np.: gromadzenie środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek lub obciążania ich ryzykiem w inny sposób, sankcjonowanych przez art. 171 ustawy Prawo bankowe),

b. oszustwo (sankcjonowane przez art. 286 Kodeksu karnego),

c. fałszowanie dokumentów (sankcjonowane przez art. 270 Kodeksu karnego).

Fot. Cola Zinger Photofanka

KOMENTARZE

 • ten Szejnfeld
  to jest najbardziej cyniczny i bezczelny i tkwiący w obelżywym wręcz kłamstwie facio platformerski ze śmierdzącymi na wiorstę onuckami mimo zlania się litrami perfum powyżej...
 • @janolsza 22:43:40
  Najłatwiej przychodzi Wam przeklinanie na NE. A gdzie rozum.
  A gdzie lista pierwszych którzy zarobili na tym przewale finansowym.
  Nie idzie tego znależdż. Można, tylko trza przystawić coś, gdzieś...
 • @val 17:16:16niech ten chazarokałmucki parch powie coś w tym temacie.
  Afery, grabieże i straty Polski
  1. Grabież srebra i złota FON plus cztery miliony dolarów przywiezionych z Londynu do Polski przez gen. Tatara. Strata FON - 4 miliony złotych.
  2. "Urwanie łba" 195 wielkich afer dokonanych przez prominentów żydo -komuny (PRL). Dane w/g informacji prasowych lat 80-tych. Strata 12 bilionów złotych.
  3. Grabież dobytku 300 rodzin tzw., wrogów ludu z Krakowa oraz występujących w mniejszym zakresie na terenie całego kraju wysiedleń w okresie bitwy o handel. Polegało to na wytypowaniu właściciela bogatego domu lub mieszkania. Wtajemniczeni UB - ecy właściciela zabijali lub aresztowali a majątek ich był przechwytywany przez morderców z Bezpieki. Straty 1 bilion złotych. 4. "Urwanie łba" sprawie "wystrzał" (kradzież depozytów, wymuszanie okupu od cinkciarzy). Udziałowcami afery byli żydowscy pułkownicy i generałowie MSW. Straty skarbu państwa - 2 biliony złotych.
  5. Bitwa o handel z lat 1945 - 1950 pod nadzorem żyda - Minca. Odebrano wówczas Polakom dorobek całego życia, dorobek wielu pokoleń polskich rodzin. Straty astronomiczne - 200 bilionów złotych.
  6. Ograbienie Skarbu państwa w aferze alkoholowej, przechwycenie i zniszczenie Polskiego monopolu Spirytusowego i Tytoniowego. Straty astronomiczne - 50 bilionów złotych.
  7. Ograbienie, okpienie, "wystrychniecie na dudka" półtora miliona Polaków z tytułu przedpłat mieszkaniowych. Bezdomni po 20 latach nie maja ani mieszkań ani pieniędzy. Straty astronomiczne 100 bilionów złotych.
  8. Afera nabranych naiwniaków na bezpieczną kasę Grobelnego. Współudział ministra Krzaka. Straty - 3 biliony złotych.
  9. Ograbienie 8 milionów emerytów z 40% składek ZUS. Polacy w pocie czoła pracowali za głodowe pensje dla Judeopolonii i w dobrej wierze odkładali ze swego wynagrodzenia 40% dla ZUS. Oszczędności te zostały zagrabione, a obecnie biedne państwo nie posiada funduszy na wypłacenie emerytur. Straty 100 bilionów złotych. Obecnie ukradziono Polakom składki OFE. 10. Ograbienie Skarbu państwa i Polaków przez tworzenie uprzywilejowanych przedsiębiorstw i fundacji: żydowskie PAX, INKO, LIBELLA, Fundacja Nisenbauma, wszelkie inne Fundacje. Firmy te przez 47 lat nie płaciły i nadal nie płacą cel i podatków. Straty 100 bilionów złotych.
  11. Afera przemytnicza MSW żyda gen. Matejewskiego. 18 tysięcy dukatów plus złoto. Aferze urwano "łeb" a złoto podzielono między mafiosów MSW. Straty - 18 tys. dukatów.
  12. Afera MSW gen. Milewskiego (żelazo - żądło). Napady, rabunki za granicami Polski i w Kraju, przemyt złota. Sprawie urwano "łeb" a walory dewizowe podzielono między wtajemniczonych mafiosów MSW. Straty 5 bilionów złotych.
  13. Afera FOZZ Straty 10 bilionów złotych.
  14. Afera rublowa, transfer z byłego ZSRR. Straty skarbu państwa 8 bilionów złotych.
  15. Afera rublowa, transfer z b. NRD. Straty Skarbu państwa 12 bilionów złotych.
  16. Afera Art - B w tym zniszczenie Ursusa. Straty 20 bilionów złotych.
  17. Afera paszportowa, machloja polskich żydów MSW z angielskimi żydami. Wydmuchanie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Straty Skarbu Państwa 16 milionów dolarów (US) 18. Afera z zakupem śmigłowca Bella. Machloja amerykańskich żydów z polskimi żydami. Za zniszczenie polskiego przemysłu lotniczego, nasi rodzimi targowiczanie pobrali 5 milionów dolarów łapówki. Z tego powodu 70 tysięcy polskich robotników (wysoko wykwalifikowanych) poszło na bruk. Zdolność obronna Polski została obniżona. Zniszczono fabryki przemysłu lotniczego i obronnego, które były wybudowane po 1918 roku z inicjatywy Kwiatkowskiego (COP) i wysiłkiem całego Narodu. Budowa COP - u miała na celu przygotowanie Polski przed agresją Hitlera i Stalina. Straty 100 bilionów złotych. 19. Ograbienie Polaków przez odebranie działek budowlanych, ziemi, lokali handlowych, placów prawowitym właścicielom. Tylko w Warszawie odebrano 20 tysięcy działek, które prawem Chazuka przydzielono oczywiście tylko żydom i masonom. Np., przy ul. Sobieskiego, Nowoursynowskiej, Wolicy i wielu dzielnicach Warszawy i kraju. Przy Al. Wilanowskiej w Warszawie na terenie odebranych bezprawnie działek nomenklatura PZPR wybudowała przepiękne wille o czerwonych dachach. Społeczeństwo Warszawy nazywa ten super ekskluzywny zakątek "Zatoka Czerwonych Świń". Należy do tego jeszcze dodać, że sowiecka matrioszka, zbrodniarz i bandyta Kiszczak i jego kolesie żydowskiego pochodzenia (sama generalicja i pułkownicy), budowali wille siłami żołnierzy poborowych. Budynki te potem sprzedali po spekulacyjnych (przepraszam rynkowych) cenach, na czym zarobili po 100.000 dolarów. Straty w skali kraju 10 bilionów złotych.
  20. Pozbawienie Polaków poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę Niemiecką odszkodowań za roboty przymusowe i obozy pracy przymusowej w czasach okupacji. Straty 500 miliardów marek zachodnioniemieckich.
  21. Koszty stanu wojennego poniesione przez żydo - generalska mafię w obronie swych mafijnych interesów. Straty ekonomiczne 25 miliardów dolarów (US). 22. Koszty utrzymania mafijnego PRON - u przez 10 lat 10 bilionów złotych.
  23. Machloje z przekształceniem 1600 największych fabryk polskich. Odebranie Narodowi i przekazanie obcym. Straty astronomiczne. Jest to powtórka bitwy o handel z czasów żyda Minca w latach 1945-1949. Straty 100 bilionów złotych.
  24. Bizantyjska rozrzutność w kancelariach prezydenta i jego dworu. Rozpłyniecie się majątku po byłym PZPR. Około 100 zabytkowych pałaców i ukrytych pieniędzy na różnych kontach przepadło FON. Straty 10 bilionów złotych.
  25. Zniszczenie ciężkiego przemysłu zbrojeniowego. Porwanie 6 handlowców w celu wyeliminowania Polski z arabskich rynków zbytu. Pozbawienie Polski taniej ropy z Iraku i eksportu budownictwa. Straty z tytułu utraty rynków arabskich - 10 miliardów dolarów.
  26. Rakietowa machloja żydo - polskich generałów z żydo - sowieckimi generałami na zakup od sowietów przestarzałych rakiet na wyposażenie Wojska Polskiego. Fakty te opisywał i wyliczył straty płk. Rajski ("Nowy Świat" z 11.03.1992). Polska zapłaciła za złom rakiet. Strata 60 miliardów dolarów. 27. Grabież 6 ton złota plus monety o wartości numizmatycznej, znalezione zostały w 1982 roku w Lubiążu na Dolnym Śląsku. Poszukiwań dokonali saperzy WP oraz lotnictwo LWP za cenę ogromnych kosztów. Znaleziony skarb został przekazany do żydowskiego banku "Złoty Cielec" - jako własność "Sanchedrynu" (Tajny Rząd żydowski). Monetami srebrnymi i złotymi podzielili się wtajemniczeni mafiosi wybranego narodu "cyklistów": sowieckie matrioszki, zbrodniarze, bandyci i złodzieje tacy jak Wolski ksywa Jaruzelski, Poradko, Kiszczak, Barański, oficerowie SB: Siorek, Liwski i Zbigniew Dziegielewski, gen. Buła. Resztki tego złota w ilości 2 kg odkryła przypadkowo służba porządkowa w piwnicach Belwederu, które zapomniał zabrać sowiecka matrioszka, zbrodniarz i bandyta agent Śmierszy, NKWD, IW Wolski ksywa gen. Jaruzelski. Ciekawe? Który to Rasputin ukrył złoto? Fakty te opisał "Wprost" z 7.06.1993. Wojskowa Prokuratura w Warszawie na podstawie prawa Talmudu urwała "łeb" sprawie. Straty skarbu państwa - 6 ton złota plus monety złote i srebrne. 28. Afera Gawronika, który do spółki z płk. Grzybowskim z Wojsk Ochrony Pogranicza, w noc sylwestrowa 1988/89 rękami żołnierzy poborowych pobudowali 80 kantorów wymiany walut na granicach PRL. Wszystkie zezwolenia Gawronik załatwił o godz. 24 w nocy. Polski Kowalski na taka decyzję administracyjną czekałby miesiące a nawet całe lata. Afera Gawronika mogła być zrealizowana, bo była wykonywana w interesie "Złotego Cielca" i do Spółki z ówczesnym ministrem finansów, który uprzedził Gawronika o wprowadzeniu wolnej wymiany walut. Łącznie afery Gawronika Art-B, Ursus, kantory przekraczają sumę 5 bilionów złotych.
  29. Afera dewizowa biznesmena z żelaza. Kazimierz Janosz do spółki z I Departamentem MSW przywiózł z przemytu 200 kg złota. Złoto to rozpłynęło się w depozycie MSW. Zapytajcie Milczanowskiego jakie to krasnoludki ukradły omawiane złoto. Strata skarbu państwa wynosi - 200 kg złota. 30. Afera pomocy dla bezrobotnych? Polska otrzymała rzekoma pomoc dla bezrobotnych z banku "Złoty Cielec" w wysokości 100 milionów dolarów na lichwiarskie procenty. Z tej sumy aż 30 milionów (USD) wypłacono doradcom zachodnim. Polscy bezrobotni z tych pieniędzy nie otrzymali ani centa. Właśnie za pieniądze dla bezrobotnych bawią się zagraniczni doradcy w hotelu "Mariott". Miesięcznie ich wynagrodzenie wynosi 40 tys., dolarów. Fakty te omówił w "Listach o gospodarce" red. Bober w styczniu 1994 roku. Straty Skarbu Państwa wynoszą 100 milionów USD kredytu plus odsetki (lichwa) = 100 milionów USD.
  31. Afera banku Śląskiego. Dwaj żydzi Kowalec i Borowski rąbnęli z banku śląskiego 10 bilionów złotych. Nie podlegają sądowej odpowiedzialności, ponieważ jako korzenni wybrańcy narodu są wyjęci spod polskiego prawa. Podlegają pod prawo Mojżeszowe. Straty Skarbu Państwa - 10 bilionów złotych.
  Razem straty Skarbu Państwa wynoszą:
  - 954 bilionów złotych,
  - 6 ton 200 kg złota,
  - 18 tysięcy dukatów,
  - 500 miliardów DM,
  - 95 miliardów 20 milionów US Dolarów 32. "do tego bilansu należałoby doliczyć nigdy nie wypłacone wielomiliardowe odszkodowania za agresje, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji, Izraela, (żydostwo masowo brało udział po stronie hitlerowskich Niemiec i żydobolszewickiej sowieckiej Rosji w rzeziach ludobójczych dokonywanych na Polakach, a po wojnie w stalinowskim aparacie terroru). Oblicza się, że straty Polski w wyniku niemieckiej agresji 1939 - 1945, wynosiły około 500 mld USD (można przyjąć, że przejęte przez ZSRR polskie ziemie z istniejącym na nich majątkiem stanowią stratę porównywalną), odszkodowania za zdradę i złamanie umów i paktów od USA i Anglii, oraz za zdradliwe oddanie Polski w niewolę Stalinowi i 45 lat żydokomunizmu. W wyniku akcesji do UE Polska straciła (wg. różnych źródeł) od 600 mld USD do 2 bln USD. W wyniku akcesji do UE i spłat długów Polska w latach 2004 - 2006, ponosi straty w wysokości ok. 80 mld USD rocznie. W tym strasznym rejestrze pogrzebana jest przyczyna polskiego kryzysu i luka w budżecie państwa. Wartość zagrabionych walorów dewizowych przekracza dwukrotnie roczny budżet państwa polskiego. Między innymi dlatego Polska potrzebuje siły politycznej, nowych ludzi którzy złodziejom z układu Magdalenka - okrągły stół odbiorą te pieniądze, plus odsetki oczywiście.'' - Do przemyślenia - kto chroni Pana Plichtę??????
 • @jagna 17:49:57
  100/100!!!!!
 • @val 17:16:16
  "ten Szejnfeld
  to jest najbardziej cyniczny i bezczelny i tkwiący w obelżywym wręcz kłamstwie facio platformerski ze śmierdzącymi na wiorstę onuckami mimo zlania się litrami perfum powyżej..."

  Bardzo trafna analiza po zwietrznej, ;-)
  Szczęść Boże
 • @
  Zamieszczając ten wpis miałam nadzieję, że wywoła on merytoryczną dyskusję na temat, że zamiast oceniać Szejnfelda, wyrazicie swoją opinię, zamieścicie swoje propozycje. Jak chcecie mieć wpływ na Polskę skoro zamiast zgłaszać konkretne propozycje i zastrzeżenia, skupiliście się na ocenie osoby Ministra. Oczywiście każdy ma prawo oceniać i jakbyście zrobili to niejako przy okazji wyrażenia swojego zdania w kwestii, która jest przedmiotem wpisu to bym zrozumiała. Jednak w żaden sposób nie mogę pojąć dlaczego niemal wszystkie wpisy skupiły się na osądzie ministra. Dziękuję tym osobom, które nie poszły tą drogą i potraktowały temat poważnie.
 • @vrota.pl 12:20:37
  Jaki minister taka ocena, głowa do góry,
  Szczęść Boże
 • @autor
  Minister Szejnfeld przesyła ustalenia KSF w sprawie parabanków!...........tak , tak ten "minister" już dawno temu OBIECYWAŁ narodowi ...JEDNO OKIENKO .... a puki co wygląda jak miś z okienka albo może panienka z okienka !!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930